Zpět na hlavní stránku / Back to Main Page
O turnaji
About Tournament
Kolo
Round
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Z historie turnaje
Tournament History
Zajímavé odkazy
Related Links
Vzkazy pořadatelům
Messages to Organizers
Navštivte město Náchod
Visit Town Náchod

Šachový oddíl TJ Náchod pořádá
ve dnech 28.06.-06.07.2008
ve spolupráci s Městským úřadem Náchod

6. ročník mezinárodního FIDE turnaje
"O pohár starosty Města Náchod"

hraného pod názvem: "NIKI OPEN 2008"

Chess Club TJ Náchod arranges
in 28.06.-06.07.2008
in conjuction with Municipal Office Náchod

6th volume of international FIDE tournament
"Cup of Town Mayor of Náchod"

under the name "NIKI OPEN 2008"

Místo konání Základní škola T.G.Masaryka Náchod Place action the Basic School of T.G.Masaryk
Prezentace Sobota 28.06.2007
10.30 hod - 13.30 hod.
Presentation Saturday 28.06.2007
10.30 a.m. - 1.30 p.m.
Zahájení Slavnostní zahájení 14.30 hod. Initiation 2.30 p.m.
Cenový fond Kč 143.000 Prize fund CZK 143.000
Systém turnaje Švýcarský - 9 kol Tournament system swiss - 9 rounds
Hlavní rozhodčí Jiří Bielavský Main arbiter Jiří Bielavský
Tempo hry 2 hod./40 tahů + 1 hod. na dohrání partie (max.6 hodin hry) Playing rate 2 hrs/40 moves + 1 hr to the end (max. 6 hrs)
Kritéria pro určení pořadí body
Buchholz
střední Buchholz
Sonnenborn-Berger
počet výher
průměrné ELO soupeřů
Criteria used for ranking number of points
Buchholz
middle Buchholz
Sonnenborn-Berger
number of wins
average opponents' ELO
Vítězové předchozích ročníků Champions of previous volumes
2003 GM Jiří Lechtýnský (CZE)
2004 Zbyněk Ringel (CZE)
2005 IM Bengt Lindberg (SWE)
2006 IM Tomáš Kulhánek (CZE)
2007 GM Leonid Vološin (CZE)
Ceny Prizes
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
50.000
30.000
20.000
10.000
8.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
1st Place
2nd Place
3rd Place
4th Place
5th Place
6th Place
7th Place
8th Place
9th Place
0th Place
50.000
30.000
20.000
10.000
8.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Zvláštní ceny Special prizes
Nejlepší senior nad 60 let
Nejlepší seniorka nad 60 let
Nejlepší žák/yně do 15ti let
Nejlepší žena nad 15 let
Nejlepší hráč s FIDE ELO do 1999
Nejlepší hráč s ELO LOK
Cena útěchy
3x cena losem
2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

100
100
Best player (M) up 60
Best player (F] up 60
Best player (M/F) under 15
Best woman up 15
Best player with FIDE ELO under 2000
Best player with nELO
Consolation prize
3x lot prize
2.000
1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
100
100
Ceny se nekumulují.
Finanční ceny nad 15.000 Kč se zdaňují přímo při výplatě 15% podle §36, odst.2,písm. l Zákona o dani z příjmu.
Prizes can not be cumulated.
There is a taxation 15% for prizes above 15.000,- CZK which will be deducted.
Startovné pro hráče s FIDE ELO
Charge according to FIDE ELO
Startovné pro hráče bez FIDE ELO
Charge according to national ELO
GM, IM, WGM, WIM
2400+
2200-2399
2000-2199
1800-1999
1799-
300
400
500
600
700
800
2000+
1800-1999
1600/1799
1599-
700
800
900
1.000
Slevy na startovném Deducation in charge
Účastníci do 15 let
Účastníci do 18 let
Invalidní sportovci (ZTP, ZTP/P)
50%
25%
25%
juniors to 15 years
juniors to 18 years
disabled persons 25%
50%
25%
25%
Slevy se nekumulují! Deducations are not added!
Startovné bude vybíráno při prezentaci Charge will be collected on registation!
Rozpis kol 1.-8.kolo: 28.06.-05.07.2007 vždy od 15.00 hod.
9.kolo: 06.07.2007 od 09.00 hod.
Round schedule 1st - 8th round: 28.06.-05.07.2007 always from 3.00 p.m.
9th round: 06.07.2007 from 09.00 a.m.
Přihlášky do turnaje Ing. Petr Dusbaba, č.p. 108, 549 37 Žďárky
+420 491 482 977 (byt)
+420 602 628 968 (GSM)
sachytjnachod@seznam.cz
Applications Ing. Petr Dusbaba, 549 37 Žďárky 108, Czech Republic
+420 491 482 977 (privat)
+420 602 628 968 (GSM)
sachytjnachod@seznam.cz
Kapacita turnaje cca 120-150 účastníků
Termín přihlášek do 31.05.2008
Po termínu nelze zajistit závazně ubytování a ke startovnému bude připočteno +100 Kč.
Tournament Capacity c. 120-150 players
Application deadline 31.05.2008
After deadline is not possible to reserve bindingly accomodation and will be added CZE 100 to charge.
Ředitel turnaje Ing. Petr Dusbaba
Tournament director Ing. Petr Dusbaba
Organizační výbor turnaje Organisation stuff
Ing. Jan Mojžíš, Petr Pultar, Ing. Michal Cerha, Zdeněk Král, Jan Novotný, Otto Nývlt
Rezervaci ubytování zařizuje Cestovní agentura Elizabeth, Komenského 1472
+420 491 420 245 (fax), tel. +420 602 190 040, +420 602 405 261
elizabeth.ca@seznam.cz
Potvrzení o rezervaci vám bude zasláno obratem.
Platba za ubytování se provádí v hotovosti přímo v hotelu.
Accomodation booking is installing by Cestovní agentura Elizabeth, Komenského 1472
+420 491 420 245 (fax), tel. +420 602 190 040, +420 602 405 261
elizabeth.ca@seznam.cz
Confirmation of booking will be send to you per return
Accomodation payment will be paid in hotel cash.
Ubytování Accomodation
Hotel Slavie 300m od centra na hlavní třídě v Náchodě
2-lůžkový pokoj 650 Kč/pokoj bez snídaně, 3-lůžkový pokoj 800 Kč/pokoj BS
4-lůžkový pokoj 950 Kč/pokoj BS, snídaně 50 Kč/osoba
Hotel Slavie 300m from centrum of city
2 bed's room CZK 650/room without breakfast, 3 bed's room CZK 800 Kč/without breakfast
4 bed's room CZK 950/room without breakfast, breakfast CZK 50
Penzion Marco Polo v centru u náměstí
2-lůžkový pokoj 750 Kč/pokoj se snídaní, kapacita 8 lůžek
Penzion Marco Polo in centrum near square
2 bed's room CZK 750/room with breakfast, capacity 8 beds
Hotel Vyhlídka cca 2 km od centra s výhledem na město Náchod v klidném prostředí
2-lůžkový pokoj 1490 Kč/pokoj se snídaní
kapacita 44 lůžek
Hotel Vyhlídka c. 2 km from centrum with view on the city in quiet setting
2 bed's room CZK 1490/room with breakfast
capacity 44 beds
Hotel Hynek cca 700 m od centra u hlavní třídy
2-lůžkový pokoj 790 Kč/pokoj se snídaní
3-lůžkový pokoj 990 Kč/pokoj se snídaní
kapacita 19 lůžek
Hotel Hynek c. 700 m from centrum
2 bed's room CZK 790/room with breakfast
3 bed's room CZK 990/room with breakfast
capacity 19 beds
Hotel Bonato v klidném lázeňském prostředí cca 1,5 km od centra
4-lůžkový apartmán 1890,- Kč/apartmán se snídaní
možnost přistýlky v apartmánu 390,- Kč, pak cena za 6-lůžkový apartmán 2670,- Kč
2-lůžkový pokoj 1090,- Kč/pokoj se snídaní
1-lůžkový pokoj 850,- Kč/pokoj se snídaní
kapacita 54 lůžek
Hotel Bonato in quiet bath setting c. 1,5 km from centrum
4 bed's room CZK 1890 Kč/room with breakfast
extra bed CZK 390, in that case cost 6 bed's room CZK 2670
2 bed's room CZK 1.090/room with breakfast
1 bed's room CZK 850/room with breakfast
capacity 54 beds
Hotel Praha v centru na náměstí
1x1 lůžko 350,- Kč/pokoj/den
6x2 lůžka 700,- Kč
5x3 lůžka 1050,- Kč
1x4 lůžka 1300,- Kč
kapacita 28 lůžek
Hotel Praha in centrum on square
1x1 bed CZK 350/room
6x2 beds CZK 700
5x3 beds CZK 1.050
1x4 beds 1.300
capacity 28 beds
Hotel ELKO cca 500m od centra v tiché zástavbě se zahradní restaurací, ale současně blízko hlavních komunikací a centra dění a šachového turnaje v Náchodě (nekuřácký objekt)
jedno lůžko/noc/osoba 700 Kč se snídaní, dvoulůžko/noc/pokoj 1000 Kč se snídaněmi, apartmán/noc/pokoj 1.500Kč se snídaněmi
Hotel ELKO c. 500m from centrum, in quiet development with garden restaurant, but simultaneously nearly main ways and chess tournament (no-smoking object)
1 bed's room CZK 700/room with breakfast
2 bed's room CZK 1.000/room with breakfast
appartments CZK 1.500 with breakfast
Zámecký hotel v těsné blízkosti náchodského zámku, pěšky – cca 10 min. do centra zámeckými schody, autem – cca 1 km do centra
2-lůžkový pokoj 1000 Kč/pokoj se snídaní
kapacita 20 míst
Zámecký hotel nearly Náchod Castle, 10 min. to centrum by foots, c. 1 km to centrum by car
2 bed's room CZK 1.000/room with breakfast
capacity 20 beds
Náchod a okolí na internetu Náchod and neighbourhood on internet